Links

| Meer
www.zo.nl
Speciale financiele site voor particulieren

www.administratievelasten.nl
Op deze site wordt nadere informatie gegeven over de vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

www.aex.nl
Euronext Amsterdam.

www.arbo.nl
Het Nederlandse deel van het Europese netwerk voor veiligheid en gezondheid op het werk.

www.bedrijvenloket.nl
Vraagbaak voor ondernemers.

www.belastingdienst.nl
U vindt hier alle ins en outs over ons belastingstelsel met betrekking tot de ondernemer en de onderneming.

www.cbs.nl
De site van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

www.cpb.nl
Centraal Planbureau.

www.dnb.nl
De Nederlandsche Bank.

www.ecp.nl
ECP.NL, het platform voor elektronisch zakendoen, agendeert relevante vraagstukken op het gebied van elektronisch zakendoen en faciliteert de uitwerking daarvan vanuit haar neutrale positie tussen markt en beleid.

www.egl.nl
Hier vindt u een kort overzicht van subsidieregelingen van de Europese Commissie voor het MKB.

www.fd.nl
Het Financieel Dagblad.

www.kvk.nl
De site van de Kamer van Koophandel met veel nuttige informatie, nieuws en online toegang tot het handelsregister.

www.ministeries.nl
Overzichtspagina van alle ministeries.

www.overheid.nl
Hier kunt u nagaan bij welke overheid u moet zijn.

www.pensioenkijker.nl
Nieuwe wettelijke regels rond vut en prepensioen.

www.rea-pembawijzer.nl
Bereken de financiële voordelen of premielasten.

www.regering.nl
Site van de Rijksvoorlichtingsdienst.

www.rie.nl
RisicoInventarisatie & Evaluatie.

www.staatscourant.nl
De Staatscourant online.

www.strijdigeregels.nl
Meldpunt Strijdige Regels.

www.uwv.nl
Uitvoering Werknemersverzekeringen, kortweg UWV. UWV telt ruim 20.000 medewerkers. Overal in het land zijn regiokantoren.

www.vng.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

www.vno-ncw.nl
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven.