De verschillen

| Meer

Het lijkt een rare vraag, maar dat is het niet. Het antwoord bepaalt namelijk wie u het beste als adviseur in de arm kunt nemen. Voor een fiscaal pensioen gaat u naar uw accountant; voor een echt pensioen naar een pensioenadviseur.
Het pensioen voor de DGA wordt vaak alleen gezien als een interessante fiscale aftrekpost. Als dit ook voor u geldt , dan is uw accountant heel goed in staat om het fiscale maximum voor u te bepalen.
Het is wel de vraag of er in deze situatie voldoende vermogensvorming plaatsvindt om een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen uit te keren. De kans is groot dat u nog in leven bent (of uw partner) als de pensioenpot leeg is.

Langlevenrisico


Het langlevenrisico is de kans dat met het beschikbare vermogen het pensioen ook daadwerkelijk uitgekeerd kan worden. Wilt u dit langlevenrisico volledig uitsluiten, dan is er maar één oplossing: het op voorhand onderbrengen van pensioen bij een pensioenverzekeraar.
Of als u al pensioen in eigen beheer opbouwt: een koopsom storten bij de pensioenverzekeraar. De verzekeraar neemt dat risico volledig van u over. Dus geen last van tegenvallende rendementen of het feit dat u of uw partner langer leven.

Nabestaandendekking

Veel DGA’s maken gebruik van de model pensioenbrieven van de belastingdienst. Hier is niets op tegen, maar overtuigt u zichzelf ervan dat wat in deze brief staat ook daadwerkelijk is afgedekt. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat aan de nabestaanden vaak niet gedacht is. Dit risico kunt u tegen een geringe premie afdekken buiten de onderneming. Voor het nabestaandenpensioen vóór pensioendatum mag u namelijk geen reserve vormen binnen uw onderneming.

Tips

• Bepaal goed voor uzelf of u alleen een fiscaal voordeel wilt hebben of dat u echt pensioen wilt opbouwen.
• Als u een pensioenbrief heeft, bekijk dan of alle verplichtingen die hierin staan ook daadwerkelijk afgedekt zijn. Dus ook bijvoorbeeld het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid.
• Bekijk hieronder de kenmerken van eigen beheer en verzekeren.
• Neem samen met uw (pensioen)adviseur uw pensioenwensen eens goed door

DGA Pensioen

Als u als DGA uw pensioen regelt via een verzekeraar heeft u ruimere pensioenopbouw mogelijkheden dan wanneer u uw pensioen in eigen beheer opbouwt. Dit komt vooral door de fiscale regelgeving. Bovendien is uw pensioen dan beschermd bij een faillissement. Ook kunt u voor uw partner en kinderen een goede nabestaandendekking afsluiten en is het eenvoudig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering mee te verzekeren.

Voordelen van het DGA Pensioen:

• ruime mogelijkheden dan bij pensioen in eigen beheer
• bescherming tegen faillissement
• nabestaandekking
• eenvoudig arbeidsongeschiktheid meeverzekeren

Eigen beheer versus verzekeren

Als DGA heeft u de keuze uit pensioen opbouwen in eigen beheer en een verzekeringsoplossing. Maar wat is voor u de juiste oplossing? Dat is heel persoonlijk. Een adviseur van ZO bekijkt graag samen met u wat er bij u past. Lees hier vast wat voor- en nadelen van beide mogelijkheden.

Eigen beheer:
• Lagere pensioenopbouw mogelijk
• Liquiditeitsvoordeel voor BV. Bij faillissement is ook pensioen verdwenen
• Kosten accountant, beleggingsadviseur, belastingadviseur
• Grotere beleggingsvrijheid
• Bij direct overlijden of juist bij lang in leven blijven zijn er onvoldoende middelen
• Vrijstelling van premie bij arbeidsongeschiktheid niet mee te verzekeren
• Partnerpensioen alleen te verzekeren als er een aanwijsbare nabestaande is

Verzekeren:
• Hogere pensioenopbouw mogelijk
• Bij faillissement pensioen veiliggesteld
• Kosten van de verzekering
• Schaalvoordelen op beleggingen bij de verzekeraar
• Langleven- en kortlevenrisico afgedekt
• Vrijstelling van premie bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren
• Partnerpensioen altijd te verzekeren

Top 10 pensioentips

Je pensioen goed regelen is als ondernemer niet altijd even gemakkelijk. ZO helpt daar graag een handje bij. Zowel met behulp van een pensioenadvies van één van onze specialisten, als met 10 handige tips:

1. Ga er niet van uit dat de waarde van uw bedrijf uw pensioen is
2. Zorg ervoor dat u uw pensioen beschermd bij faillissement
3. Laat de FOR niet groeien op de balans, maar stort deze af
4. Verzeker je nabestaanden van uw pensioen
5. Zorg dat je pensioenbrief aan de nieuwe wetgeving is aangepast
6. Dek het risico voor arbeidsongeschiktheid af
7. Maak gebruik van je inhaalruimte als je in het verleden je jaarruimte niet hebt benut
8. Stem je pensioen af op toekomstige consumptiewensen
9. Raadpleeg een pensioenadviseur, zodat je zeker weet dat u alles goed regelt
10. Laat je pensioen aanpassen aan inflatie 

Advies aanvragen? Klik door