ZZP pakket

| Meer

Sommige zaken kunt u als ZZP'er al vanaf € 39,- per maand maar beter goed regelen.

De ZekerheidsCombinatie voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) is een speciaal op ZZP’ers toegesneden pakket schadeverzekeringen.

Het is afgestemd op de meest voorkomende schaderisico’s. Het pakket kent een vaste, lage premie per maand vanaf € 39,- (exclusief kosten en assurantiebelasting). Er vindt geen premieverrekening achteraf plaats.


De volgende verzekeringen zijn in het pakket opgenomen:

  • Aansprakelijkheid: schade aan personen en zaken
  • Rechtsbijstand: juridische conflicten, bv over niet betaalde rekeningen
  • Inventaris/goederen: schade door bv diefstal of brand
  • Computer: Beschadiging van uw computer, laptop of kantoorelektronica
    Extra kosten: kosten om de werkzaamheden te hervatten, bv na brand