Meer productinfo ZCB

| Meer

U profiteert al met twee verzekeringen van de voordelen van de ZCB. Reeds lopende bedrijfsverzekeringen kan men omzetten in een ZCB. Een prima moment om een goed aanbod neer te leggen.

Meervoudig financieel voordeel
Naast gemak en overzichtelijkheid biedt de ZekerheidsCombinatie Bedrijven de volgende voordelen:

  • Gespreide premiebetaling per halfjaar, kwartaal of maand zonder de gebruikelijke premie-opslag (scheelt respectievelijk 3, 5 of zelfs 6% op de jaarpremie)
  • Geen polis- en administratiekosten
  • Er is slechts één premie verschuldigd, waardoor per betalingstermijn slechts één keer prolongatiekosten worden betaald.

Automatische machtiging bij maandbetaling
Kiest u voor een maandelijkse betaling via ons (maatschappij-incasso), dan kan dat alleen via een automatische machtiging.

Eén keer eigen risico
Als u bij schade een beroep doet op meerdere verzekeringen binnen het pakket, wordt er slechts één keer het (hoogst geldende) eigen risico ingehouden. (Verzekeringen met een eigen risico boven de € 1.134,- of een eigen risico dat in werkdagen wordt uitgedrukt, vallen buiten deze regeling.)

Gratis waardebepaling en garantie tegen onderverzekering
Als extra service bieden wij nieuwe ZCB-relaties voortaan een gratis waardebepaling aan. Dit gebeurt na acceptatie door een onafhankelijk expertisebureau: HDS Groep B.V. Dit bureau bepaalt de waarde van het bedrijfsgebouw, en/of de inventaris/goederen en eventueel het te verzekeren jaarbelang voor bedrijfsschade. U profiteert drie jaar lang van de garantie tegen onderverzekering van bedrijfsgebouwen en inventaris. Geldt voor het gebouw een indexering, dan is dat voor zes jaar. Zo garanderen wij dat de verzekerde bedragen op niveau zijn. Een geruststellend idee!

Spelregels bij waardebepaling
De waardebepaling geldt in beginsel bij een gebouwen- en/of inventaris/ goederenverzekering. Ook het eventuele bedrijfsschaderisico wordt meegenomen. HDS adviseert over de hoogte van de verzekerde som bij bedrijfsschade. Om dit belang jaarlijks op niveau te houden, wordt de accres/decres-clausule opgenomen.

De verzekerde som voor gebouwen en/of inventaris/goederen bedraagt in totaal minimaal € 250.000,-. De maximale verzekerde som per verzekering bedraagt € 2.250.000,-. Investeringen en andere aanpassingen moeten altijd aan ons worden opgegeven. HDS vraagt u naar een contactpersoon.

Voor meerdere branches is een specifieke ZekerheidsCombinatie ontwikkeld, namelijk voor: Detailhandel

  • Bouw- en installatiebedrijven
  • Transport
  • Juridische en administratieve beroepen
  • Verenigingen van Eigenaren