Schade melden

| Meer

Autoschade online aanmelden

Uw gegevens

 Uw polisnummer

 Naam

 

 Voorletter(s)   Man Vrouw

 Adres

 Postcode, Woonplaats

 Telefoon

 E-mailadres  
Schadegegevens
 Schadedatum -- 
 Hoe bent u verzekerd?
WA
WA + beperkt casco
WA + volledig casco (all risks)
 Geschat schadebedrag  
 Door welke reden en waar is het voertuig beschadigd?   
 Aanvinken wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk.
aanrijding
aanrijding met dieren
brand
hagel
storm
slippen
vandalisme / molest
inbraak / braak
diefstal met braak
diefstal partieel
omslaan
verkeer
   


   
 Wie is volgens u aansprakelijk? niet bekend
tegenpartij 
verzekerde zelf
 Nieuw schadeformulier nodig?  ja nee
Gegevens reparateur
   

 Naam

 

 Adres

 

 Postcode, Woonplaats

  

 Telefoon

 Wanneer staat het voertuig bij de reparateur?
reeds bij reparateur
voertuig staat voor expertise bij reparateur op -- 
 Beknopte omschrijving toedracht / opmerkingen: