verschil AVB en BAV

| Meer

verschil AVB en Beroepsaansprakelijkheid

Fouten worden overal gemaakt, ook bij de uitoefening van uw bedrijf of beroep. Deze fouten kun onbedoeld schadelijke gevolgen hebben voor anderen. Voor deze schade kunt u als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Het is belangrijk om te weten dat de schade niet door u als ondernemer zelf hoeft te zijn veroorzaakt, maar ook door personeel (ondergeschikten), gebouwen, machines, producten of dieren (agrarische bedrijven). De financiele gevolgen voor uw bedrijf en of privé kunnen aanzienlijk zijn. Het is zelfs mogelijk dat het voortbestaan van uw onderneming op het spel staat. 

Ook uw personeel kan u als werkgever aansprakelijk stellen voor bijvoorbeeld geleden schade tijdens werkzaamheden. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf/beroep (AVB) biedt hiervoor bescherming. Voor zowel de eenmanszaak, het administratiekantoor, het reclamebureau en de grotere ondernemer is de deze verzekering een noodzaak. Voor bepaalde beroepen/bedrijven geldt een vaste premie. Maar omdat er veel verschillende beroepen/bedrijven zijn met specifieke risico's, is er meestal niet een vaste standaardpremie te geven. 

Het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) en beroepsaansprakelijkheid (BAV) lijkt moeilijk. Maar laten we het even simpel uitleggen.

  • AVB is er voor als u schade (aan personen en zaken) maakt.
  • BAV is er voor als u een fout (met uw werk) maakt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering beschermt een zelfstandig ondernemer tegen de financiële gevolgen van veroorzaakte schade. In een aantal gevallen is ook schade veroorzaakt door werknemers gedekt.

Vraag ons om een offerte en beslis dan of een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering iets voor u is. Niet alles is gedekt, er bestaat bijvoorbeeld ook zoiets als ondernemers risico. Als u een slecht product levert en de klant stelt u aansprakelijk dan zal een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering dit over het algemeen niet dekken. Laat u vooraf goed voorlichten zodat u de juiste dekking kiest.

Hieronder staan nog enkele belangrijke aandachtspunten

Zorg ook een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af. Niet alleen vanwege premievoordeel maar vooral ook omdat het soms lastig is te bepalen of u schade als ondernemer of als privé persoon hebt veroorzaakt.

Laat u voorlichting geven over de dekking, wat is verzekert en wat niet. Vaak vallen motorrijtuigen buiten deze verzekering. Ook als u met onderaannemers werkt wil de dekking nogal eens variëren. En hoe zit het met eigen schuld dikke bult? Elk bedrijf is anders en de verzekering moet hier wel bij passen.

Wordt 100% vergoed of een kleiner percentage. Is er een eigen risico dat u zelf moet dragen?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering beschermt tegen schade die u toebrengt aan derden bij de uitoefening van uw beroep. Voorbeelden van beroepen die vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen gebruiken zijn advocaten, artsen, notarissen, adviseurs, etc. Vraag ons om een offerte en beslis dan of een beroepsaansprakelijkheid verzekering iets voor u is. Het gaat niet altijd om materiële schade maar ook om financiële schade doordat een onderdeel in een contract is vergeten. In principe dekt u hiermee dus een stuk van uw ondernemersrisico af.

Enkele belangrijke aandachtspunten:

Laat u voorlichten over de dekking, wat is verzekert en wat niet. Het gaat hier vaak om fouten die u zelf maakt in de uitoefening van uw eigen vak. Dit betekent vaak dat er eisen zijn aan opleiding, procedures, materialen, etc.

Hoe hoog is de vergoeding? Zorg ook dat u in de algemene voorwaarden een grens stelt aan de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld afhankelijk van de verzekering.

Meer weten? Neem met ons contact op voor een juiste risicoanalsye.