AVB voor Thuiszorg

| Meer
Als particulier bent u verzekerd voor schade die u onverhoopt aan een ander toebrengt. Bijvoorbeeld als u oversteekt zonder op te letten en daardoor een fietser ongelukkig ten val komt. U heeft voor deze schade een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) afgesloten.

De particuliere aansprakelijkheidsverzekering biedt echter geen dekking voor schade die u veroorzaakt tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden als thuishulp. Deze werkzaamheden voert u immers tegenwoordig uit als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er). Voor schade die u als thuishulp veroorzaakt dient u daarom een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) af te sluiten.


Waarom is een AVB voor u onmisbaar?
Schade aan zaken
U kunt tijdens uw werk schade toebrengen aan materiele zaken. Dat kan om een kleinigheid gaan, maar ook om grote zaken. Stel dat u tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden per ongeluk een bijzondere vaas om stoot. Uw cliënt maakt hier niet eens een punt van. Maar de kinderen van uw cliënt schatten de waarde van de vaas anders in en stellen u aansprakelijk voor de schade. Een taxatie wijst uit dat de vaas inderdaad uniek is. U wordt aansprakelijk gesteld voor de € 5000,- die de vaas volgens de familie en de taxateur waard is. Uw AVB vergoedt in dit geval de schade. Een hele financiële zorg minder!

Schade aan personen
Zorgen voor mensen is mooi, maar brengt ook risico's met zich mee. Een ongelukje zit tenslotte in een klein hoekje. En een fout kan iedereen maken. Met opleiding, ervaring en zorgzaamheid is dat risico sterk te verkleinen, maar nooit uit te sluiten. Daarom bent u ook verzekerd voor letselschade waarvoor ú aansprakelijk wordt gesteld. Smartegeld, kosten voor herstel en extra zorg komen dan niet voor uw rekening. Ook daarvoor sluit u de AVB.

Wettelijke aansprakelijkheid
Volgens de wet komt elke schade die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de veroorzaker ervan ook voor diens rekening. In het algemeen kan dus gezegd worden dat een bedrijf of een persoon door een samenloop van omstandigheden ineens moet opdraaien voor financiële schade bij een ander. Het zal je maar overkomen. De AVB beschermt u tegen de financiële gevolgen.

Opzicht
Opzicht is een beruchte uitsluiting op aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze uitsluiting leidt bij schade niet zelden tot teleurstelling. Van de verzekering is uitgesloten, de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan zaken veroorzaakt in de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken in behandeling, beheer, bewaring, bewerking, bruikleen, huur, reparatie, ten vervoer of welke reden dan ook onder zich heeft of heeft gehad, ook al treedt de schade later in.
Voorbeeld: U laat tijdens het afstoffen een kostbare vaas vallen. Dan is de schade zo € 500,- of meer.

Samengevat
Schades waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld tijdens uw werkzaamheden als zelfstandige kunt u verzekeren met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. U hoeft dan schades waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld niet zelf te betalen. Uw spaargeld of uw bezittingen kunnen daardoor niet in gevaar komen. 

Online AVB Thuiszorg afsluiten? klik door